آب و فاضلاب

کم آبی کره زمین، تنوع وقوع بلایای طبیعی به ویژه خشکسالی از یک سو و افزایش جمعیت و پراکندگی تأسیسات آب و فاضلاب و نیاز روزافزون به آب شرب ضرورت رویکرد مناسب به مدیریت کارآمد تأمین و توزیع آب را بیشتر از پیش نمایان می سازد. یکی از روش های مناسب برای تحقق این مدیریت کارآمد اجرای طرح های جامع کنترل هوشمند تأسیسات آبرسانی به عنوان شریان های حیاتی است و ابزار تحقق این نظارت جامع اجرای سامانه تله متری و کنترل از راه دور می باشد.

• سیستم های اسکادا
• ایستگاه های پمپاژ
• کنترل فشار شبکه
• ابزار دقیق
• اتوماسیون تصفیه خانه ها

 

نمونه پروژه های انجام شده

 • خرید و نصب فلومتر الکترو مغناطیسی

  • کار فرما : شرکت آب وفاضلاب استان کرمان
  • خلاصه کار : خرید و نصب فلومتر الکترو مغناطیسی
  • محل اجرا : شهر کرمان
  • سال اجرا : 1397
 • اجرای سیستم تله متری و کنترل از راه دور چشمه سارهای قطری شاهرود

  • کار فرما : شرکت آب و فاضلاب استان سمنان
  • خلاصه کار : اجرای سیستم تله متری و کنترل از راه دور چشمه سارهای قطری شاهرود
  • محل اجرا : شهر شاهرود
  • سال اجرا : 1396
 • خرید تجهیزات تله متری تاسیسات شهر شاهین دژ

  • کار فرما : شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی
  • خلاصه کار : خرید تجهیزات تله متری تاسیسات شهر شاهین دژ
  • محل اجرا : شهر شاهین دژ
  • سال اجرا : 1395