آب و فاضلاب

کم آبی کره زمین، تنوع وقوع بلایای طبیعی به ویژه خشکسالی از یک سو و افزایش جمعیت و پراکندگی تأسیسات آب و فاضلاب و نیاز روزافزون به آب شرب ضرورت رویکرد مناسب به مدیریت کارآمد تأمین و توزیع آب را بیشتر از پیش نمایان می سازد. یکی از روش های مناسب برای تحقق این مدیریت کارآمد اجرای طرح های جامع کنترل هوشمند تأسیسات آبرسانی به عنوان شریان های حیاتی است و ابزار تحقق این نظارت جامع اجرای سامانه تله متری و کنترل از راه دور می باشد.

• سیستم های اسکادا
• ایستگاه های پمپاژ
• کنترل فشار شبکه
• ابزار دقیق
• اتوماسیون تصفیه خانه ها

 

نمونه پروژه های انجام شده

 • تله متری تأسیسات آبفا زاهدان

  تله متری تأسیسات آبفا زاهدان
  • کار فرما : شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان
  • خلاصه کار : تهیه، خرید و نصب تجهیزات تله متری شهر زاهدان شامل 35 حلقه چاه، 2 باب مخزن، 5 ایستگاه پمپاژ، 1 تصفیه خانه، 1 ایستگاه کنترل جریان و 10 ایستگاه کنترل فشار
  • محل اجرا : شهر زاهدان
  • سال اجرا : 1394
 • سامانه اسکادا تأسیسات آب وفاضلاب ارومیه

  سامانه اسکادا تأسیسات آب وفاضلاب ارومیه
  • کار فرما : شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی
  • خلاصه کار : خرید تجهیزات و اجرای تله متری تأسیسات آب و فاضلاب ارومیه شامل 8 باب مخزن، 8 ایستگاه پمپاژ، 2 تصفیه خانه و 1 تصفیه خانه فاضلاب
  • محل اجرا : شهر ارومیه
  • سال اجرا : 1394
 • سامانه اسکادا تأسیسات آب و فاضلاب شهرستان تربت جام

  سامانه اسکادا تأسیسات آب و فاضلاب شهرستان تربت جام
  • کار فرما : شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی
  • خلاصه کار : تامین مصالح، حمل، نصب و راه اندازی شبکه تله متری و تله کنترل شهر تربت جام شامل 30 حلقه چاه و 4 باب مخزن
  • محل اجرا : شهر تربت جام
  • سال اجرا : 1394