شرکت پارس پویا کنترل بینالود با بهره‌گیری از نیروی انسانی کارآمد و متخصص، روابط کاری و تخصصی با شرکت‌های معتبر جهانی، پایبندی به تعهدات و امکان ارائه راهکار جهت تمامی سطوح اتوماسیون، همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز علمی-تحقیقاتی معتبر از طریق پذیرش کارآموز و تعریف پروژه‌های تحقیقاتی و همچنین حمایت از سازمان‌ها و تشکل‌های علمی و مراکز نشر کتاب، در کنار نشان تجاری و برند شناخته‌شده خود، در زمینه اتوماسیون اداری، تله متری و اسکادا همواره در مرکز توجهات قرار داشته است.
نیروی انسانی دانش محور، سرمایه اصلی شرکت است. بنابراین، شرکت پارس پویا کنترل بینالود همواره در جهت فراهم نمودن محیط کار مناسب، جبران خدمت بر مبنای عملکرد، توسعه مزایای فرهنگی-رفاهی، افزایش فرصت‌های مناسب جهت رشد و تأمین امنیت شغلی کارکنان خویش می‌کوشد.